As Oy Tyynelänkuja 2:n osallistuminen Syystien Huolto Oy:n ja sen pysäköintialueiden kustannuksiin vuosina 2003-2005

Ajankohtaistiedotteet:

Selvitystilanne:

Selvityksen osat:

  Osa:

Versio: Sisältö (Huomautuksia):
Selvitys 15.10.2006 Raportti tehdystä tarkastuksesta havaintoineen ja suosituksineen (Valmis käsiteltäväksi)

Liite 1 08.10.2006 Perustiedot Syystien Huolto Oy:stä ja sen pysäköintialueita koskevista järjestelyistä (Valmis)

Liite 2 30.09.2006 Kustannukset vuodelta 2003 (Valmis)
Liite 2a 06.10.2006 Syystien Huolto Oy:n kaikkien osakasyhtiöiden oikaistut maksuosuudet vuodelta 2003. Saatavana myös Excel-taulukkona. (Valmis)
Liite 2b 28.09.2006 Syystien Huolto Oy:lle 28.9.2006 lähettämäni sähköpostiviesti
Liite 2c 01.10.2006 Syystien Huolto Oy:lle 1.10.2006 lähettämäni sähköpostiviesti

Liite 3 15.10.2006 Kustannukset vuodelta 2004 (Pääkirjavertailu tekemättä, muuten valmis)
Liite 3a 06.10.2006 Syystien Huolto Oy:n kaikkien osakasyhtiöiden oikaistut maksuosuudet vuodelta 2004. Saatavana myös Excel-taulukkona. (Valmis)
Liite 3b 07.10.2006 Syystien Huolto Oy:lle vuosilta 2003-2004 lähetettävän laskun luonnos (Valmis)

Liite 4 16.10.2006 Kustannukset vuodelta 2005 (Valmis)
Liite 4a 16.10.2006 Syystien Huolto Oy:n kaikkien osakasyhtiöiden oikaistut maksuosuudet vuodelta 2005 PDF-tiedostona ja Excel-taulukkona. (Lopullinen versio laaditaan vasta sen jälkeen, kun vuoden 2005 tilinpäätös on käytettävissä.)

Liite 5 15.10.2006 Osoitteessa Syystie 7 olevan pysäköintialueen ylläpitokustannusten jako As Oy Tyynelänkuja 6:n kanssa (Vaatii lisäselvityksiä, ei koske Syystien Huolto Oy:tä)

Liite 6 15.10.2006 Syystien Huolto Oy:tä koskevat yhtiökohtaiset kysymykset (2003-2004 valmiina)
Liite 6a 15.10.2006 Saamiset ja velat Syystien Huolto Oy:n kirjanpidossa 2003-2004. Saatavana myös Excel-taulukkona. (Valmis)
Liite 6b 07.10.2006
01.06.2007
Jako-osuuksien 2003-2004 korjauksen ja sen oikaisun tulosvaikutus Syystien Huolto Oy:n kirjanpidossa (Valmis)

Liite 7 19.09.2006 Ehdotus vastikkeiden kirjauskäytännön muuttamiseksi (Valmis)

Liite 8 15.10.2006 Täsmennysehdotus vuokratontin kustannusten jakoa koskevan sopimuksen tulkintaan, koskien 4 "ylimääräistä" autopaikkaa (Valmis)

Liite 9 15.10.2006 Ehdotuksia Syystien Huolto Oy:n hallintoon osallistuville (Valmis)

Selvityksen käsittely:

  Liite 10 12.04.2007 Viralliset käsittelyvaiheet (Ajantasainen)
Liite 10a 19.09.2006 Sähköpostiviesti tilintarkastajille, hallitukselle, isännöitsijälle ja kirjanpitäjälle: Sisälsi ehdotuksen vastikkeiden kirjauskäytännön muuttamiseksi jo tilinpäätöksessä 30.9.2006. Sen liitteenä oli edellä mainittu Liite 7
Liite 10b 30.09.2006 Sähköpostiviesti hallitukselle: Ilmoitus mahdollisuudesta seurata tämän selvityksen ja sen liitteiden valmistumista sähköisessä muodossa suoraan palvelimelta.
Liite 10c 16.10.2006 Saatekirje hallitukselle ja isännöitsijälle. Sen mukana jaettiin selvitys liitteineen toimenpiteitä varten, kaikki paperille tulostettuna ja yhdeksi 57-sivuiseksi nipuksi nidottuna. Nipussa ei ollut liitteitä 2b, 2c ja 10x.
Liite 10d 17.10.2006 Sähköpostiviesti eräille Syystien Huolto Oy:n hallintoon osallistuville: Lupa jakaa liitteitä muiden osakasyhtiöiden edustajille, varsinkin Syystien Huolto Oy:n hallituksen jäsenille.
Liite 10e 22.11.2006
15.01.2007
Raportti Asunto Oy Tyynelänkuja 2:n osakkaille, käsiteltäväksi yhtiökokouksessa.
Liite 10f 29.03.2007 Päätösesitykset As Oy Tyynelänkuja 2:n yhtiökokoukselle 29.3.2007.


Sivuston ylläpitäjälle: Tämän kansion tulee pysyä siten salattuna, että pääsy on mahdollista vain henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.